پانل های گچی خشک، از دیرباز در ساخت دیوارهای داخلی و خارجی خانه ها مورد استفاده قرار می گرفته اند. ابعاد این پانل ها معمولا 50 در 50 سانتیمتر یا کمی بیشتر است و ضخامت های متفاوتی از 6 تا 20 میلیمتر دارند. هر چه فشار روی بخشی که قرار است پانل ها کار...