در دکوراسیون پذیرایی های ایرانی معمولا حضور همزمان سفید و خاکستری را به وفور می بینیم. این دو رنگ سنگین و تشریفاتی جزء محبوب ترین رنگ هایی هستند که ایرانی ها ترجیح می دهند برای دیزاین اتاق پذیرایی منزل خود انتخاب کنند. ولی هدف ما این است که سفید را از اتاق پذیرایی بگیریم...