میزهای تلویزیون مکعبی شکلی که نهایتا طول و عرض آنها از هفتاد سانتی متر تجاوز نمی کرد جای خود را به شلف و باکس دیواری به نام شلف زیر تلویزیون داده اند که فراتر از یک یونیت چوبی ساده هستند. این روزها دکورهای چوبی شیک و ظریفی در بعضی از خانه ها دیده می شود که چند...