ساعت دیواری عضو ثابتی از دکوراسیون داخلی منزل است و شاید بتوان گفت که قبل از دیگر اعضا، میخ خود را به دیوار می کوبد و سر جایش می نشیند تا کسی فکر جانشین برای او نباشد. ساعت دیواری ها تا چند سال پیش صفحه های مربع شکل یا گردی بودند که شعاع حدودی...