صاحبان کافه های شهر سئول به خوبی به این موضوع پی برده اند که برای قاپ زدن مشتریان از رقیبان به چیزی بیش از یک فنجان قهوه خوشمزه و خوش عطر نیاز دارند. صاحب یکی از همین کافه ها ، چیدمان و دکوراسیون کافی شاپ خود را به کلی تغییر داده است و کاری کرده...