در سال های اخیر کمبود جا و فضا در آپارتمان ها و خانه ها تقریبا به امری عادی تبدیل شده و ساکنان این مدل واحدهای مسکونی سعی دارند به هر شکل ممکن خود را با شرایط موجود وفق بدهند. البته طراحان در کارخانه های تولیدی مصنوعات و لوازم چوبی خانگی هم بیکار ننشسته اند و...