خانه / دکوراسیون آشپزخانه / طراحی و تزیین آشپزخانه با کنتراست رنگ کابینت ها

طراحی و تزیین آشپزخانه با کنتراست رنگ کابینت ها

خیلی ها اعتقاد دارند همرنگ بودن و هم خانوادگی رنگی بیش از حد هم خیلی جالب و جذاب نمی تواند باشد چون باعث میشود فضا تکراری و کم تنوع به چشم بیاید. این موضوع کاملا سلیقه ای است بعضی افراد همرنگی و تفاهم را مناسب میدانند و گروهی تضاد و اختلاف را ترجیح می دهند. ولی ما اینجا می خواهیم به نظر گروه دوم (کنتراست طلبان) احترام بگزاریم و به خواسته آنها جامه عمل بپوشانیم.

کابینت سفید و سرمه ای
کابینت سفید و سرمه ای

تضاد رنگی روی کابینتهای آشپزخانه

در ادامه شما را به مهمانی چند آشپزخانه زیبا می بریم که مهمترین عنصر داخلی آنها که کابینت ها هستند از همین تضاد رنگی یا کنتراست سود می برند. البته تا یادمان نرفته بگوییم تضاد و کنتراست هم حد و درجه های متنوعی دارد بعنوان مثال بین رنگ سیاه و سفید شدیدترین میزان کنتراست را شاهد هستیم و برعکس بین رنگ های سفید و زرد کمترین میزان تضاد وجود دارد. در این بین می توان میزان تفاوت و وزن رنگی میان سفید و آبی را یک تضاد نرمال قلمداد کرد.

کابینت سفید و آبی
کابینت سفید و آبی
کابینت سفید و خاکستری
کابینت سفید و خاکستری
کابینت سفید و سیاه
کابینت سفید و سیاه
کابینت سفید و خاکستری
کابینت سفید و خاکستری
کابینت سفید و طرح چوب
کابینت سفید و طرح چوب
کابینت قهوه ای و سفید
کابینت قهوه ای و سفید
کابینت مدرن سفید و طرح چوب
کابینت مدرن سفید و طرح چوب
کابینت خاکستری و سفید
کابینت خاکستری و سفید

نشر اختصاصی : نوبرانه