طراحان دکوراسیون اولین چیزی که برای نشیمن خانه های نقلی تجویز می کنند کاناپه است. کاناپه، مبلمانی یک تکه و معمولا ساده است که می تواند میزبان سه نفر یا در شرایط خیلی صمیمی، خدمتگزار چهار نفر باشد. یکی از دلایلی که کاناپه پرطرفدار شده است کاربری دو منظوره...