زمانیکه فضا و متراژ خانه کمتر از حد معمول است باید چیدمانی هوشمندانه و بهینه برای فضای موجود آپارتمان در نظر گرفت. دیگر دست دکوراتور آنقدر باز نیست که روی به یک چیدمان و طراحی دکوراسیون خیلی فانتری و مدرن بیاورد و باید بیشتر تمرکزش را معطوف به یک طراحی ایده...