اتاق خواب های آپارتمانی امروزی به اندازه کافی کوچک هستند کافیست تا یک طراحی دکوراسیون نامناسب برای آنها در نظر گرفته شود تا شرایط و حال و روزشان بدتر هم بشود. برای چیدمان اتاق خواب های کوچک سه راه بیشتر وجود ندارد. اتاق خواب را خلوت کنید راه اول این است که...