چه از نظر اقتصادی بخواهیم در نظر بگیریم و چه از نظر صرفه جویی در فضای داخلی خانه در نظر بگیریم استفاده از چوب لباسی ها خیلی مقرون به صرفه به نظر می آید. چوب لباسی ها طرح و متریال های متنوعی دارد و بعضی مدل ها پایه دار...