تخم مرغ های رنگی و نقاشی شده را نزدیک نوروز که می شود در مغازه ها و فروشگاه ها می بینیم. زیبایی و رنگ آمیزی دوست داشتنی این تخم مرغ ها وسوسه مان می کند که دست در جیب مان بکنیم و یکی دو تا تخم مرغ رنگی بخریم....