آن زمان ها که هنوز کولر گازی جای خود را در داخل منازل باز نکرده بود پنکه های سقفی در خیلی از خانه ها وظیفه ایجاد برودت در محیط داخلی منزل را بر عهده داشتند. آنقدر طرح و مدل پنکه های سقفی تکراری و خالی از تنوع بود که...