اهمیت دکوراسیون خارجی باغ و ویلا اگر بیشتر از دکوراسیون داخلی آن نباشد مطمئنا کمتر هم نیست. اصلا هدف از حضور و اقامت در باغ و ویلاهای سرسبز و با صفا لذت بردن از طبیعت بکر و شادابی است که در حیاط و محیط بیرونی آنها قرار دارد. تزیین...