پرده یکی از تجهیزات جانبی حمام است که از درجه اهمیت بالایی برخوردار است چون هم یک حریم شخصی مطمئن برای افراد ایجاد می کند، هم به نظافت بهتر حمام کمک میکند. پرده در سرویس بهداشتی از نظر تزیینی و زیبایی هم می تواند فضا و نمای داخلی حمام را تحت تاثیر حضور خود...