بخش های مختلف منزل ما بر خلاف اصطلاحات رایج ، تنها یک چهار دیواری ساده نیستند . همیشه حداقل قسمتی از یکی از دیوارها را در منزل پنجره ای اشغال کرده است که با توجه به نمای خارج از پنجره ، نقش مهمی در فضای دکوراسیون داخلی اتاق دارد ....