پرده در دکوراسیون داخلی خانه و منزل از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. از همین رو انتخاب یک پرده نامناسب برای پنجره های خانه می تواند تمام تلاش هایی که برای چیدمان و تزیین منزل انجام شده است نقش بر آب شود. پرده برای هر یک از بخش های...