ژاپنی ها از دوران باستان کشور و گذشتگان سرزمین خود، یک تکنیک رنگ آمیزی را به یادگار دارند که “شیبوری-Shibori” نام دارد. در طرح نگاری به سبک شیبوری بیشتر از رنگ آبی (از آبی آسمانی تا سرمه ای) بهره برده میشود و از نظر شکل و هندسه طراحی شیبوری تا حدی شبیه به...