پارتیشن بندی عبارت است از تقسیم بندی فضای داخلی خانه به قسمت های کوچکتر با کاربردهای متنوع. این تقسیم بندی هنگام ساخت خانه با دیوارکشی آجری و سفالی انجام می پذیرد و فضای سالن، اتاق خواب و سرویس بهداشتی مشخص می شود. گاهی وقتها صاحبخانه بعد یا قبل از...