معمولا در مقابل درهای ورودی خانه از پادری های موکتی استفاده میشود ولی اگر می خواهید کمی شرایط را تغییر دهید آستین ها را بالا بزنید و کار را شروع کنید. می خواهیم یک پادری حصیری چوبی را با هم بسازیم و قبل از ورود، به ساکنین و مهمانان خوش...