بیلیارد ورزش و سرگرمی است که هر چه زمان میگذرد طرفداران و هوادارن بیشتری برای خود دست و پا می کند. این ورزش دو نفره هم هیجان دارد و هم باعث افزایش قدرت تمرکز و تفکر افراد می شود. میز بیلیارد به دلیل فضایی که اشغال می کند و...