تغییرات و تنوع ارمغان گذشت زمان است، مبلمان های خانگی نیز خارج از این چهارچوب تغییر و تحول نیستند. در اینجا یک مدل ماکت از مبلمانی که در آینده، مهمان دکوراسیون های مینیمالیستی خواهند بود را به تصویر کشیده ایم. مبلمان کمجا و تاشو این مدل مبلمان کمجا مثل کتاب های...