در بازار خرید و فروش مبلمان اصولا به مبلمان هایی که در موارد عدم ضرورت کمترین فضای ممکن را اشغال کنند و در زمان نیاز در سریعترین زمان ممکن آماده به کار شوند به اصطلاح مبلمان کمجا می گویند. صاحبان و ساکنان خانه های کوچک و نقلی از مشتریان پر و...