یکی از خصوصیات مهم ایکیا این است که فقط برای یک گروه خاص، سرویس و خدمات خود را ارائه نمی کند. بعنوان مثال میز ناهارخوری و مدل های چیدمان و تزیین آنها را که می بینیم طرح و مدل میزها به شکلی است که اقشار کم درآمد جامعه را...