در دکوراسیون خانه ایرانی، اکثرا مبلمان های با رنگ های خنثی مثل سفید، خاکستری یا کرم می بینیم و کمتر کسی ریسک استفاده از مبلمان های رنگی را به جان می خرد. فیروزه ای هم یکی از همین رنگ هاست که خیلی مورد توجه قرار نمی گیرد شاید از...