شرایط مالی و کاهش قدرت خرید باعث شده تا امروزه نو عروس ها و تازه دامادها به سمت خانه های کوچک با متراژ پایین تر از 50 متر گرایش پیدا کنند. دیزاین خانه عروس و دامادی را در اینجا به تصویر کشیده ایم که مساحت منزل آنها چیزی در...