تلویزیون های ال ای دی امروزی از نظر شکل فریم و قاب دارای تنوع طرح و مدل زیادی نیستند. بیشتر تولیدکنندگان و کمپانی های مطرح بیشتر روی کم کردن ضخامت و حاشیه تلویزیون ها زوم کرده اند و سعی دارند با این کار تلویزیون های خود را ظریف تر...