تا جایی که ما به یاد داریم آشپزخانه فضایی است برای پخت و پز و مهیای کردن غذاهای خوشمزه و لذیذ. تغییر کاربری یا دو منظوره کردن فضای آشپزخانه نیاز به تاییدیه رسمی از خانم خانه دارد که معمولا هم با جواب مثبت ایشان همراه نیست. هیچ بانوی سرآشپزی...