ست ناهارخوری از دو بخش اصلی تشکیل شده است که یکی از این دو بخش صندلی ها هستند. بعضی مواقع پیش می آید که شما میز ناهارخوری را که می بینید می پسندید ولی صندلی های آن چندان توجه شما را به خود جلب نمی کند. در اینگونه موارد...