” ویک ” نام یک مدل صندلی انتظار اداری و شرکتی است که توسط شخصی به نام آریان رکولد به سفارش یک شرکت هلندی طراحی و ارائه شده است. چهار چوب نگه دارنده و پایه های صندلی از لوله های فلزی ظریف و تو خالی ساخته شده اند و همین...