بعضی از والدین تصور می کنند که مبلمان اتاق کودکان در تخت خواب و میز تحریر خلاصه میشود و عملا چیدمان مبلمان راحتی در اتاق بچه ها ممنوع است. ولی حقیقت این است که کودک به اتاق خواب خود به چشم یک خانه مستقل نگاه می کند و دوست...