در خیلی از خانه های نوساز، کلبه های سنگی کوچکی را می بینیم که معمولا کنج اتاق پذیرایی را قُرق می کنند. این شومینه های سنگی و آجری بزرگ، معمولا خیلی در خدمت گرمایش خانه نیستند چون معمولا در خانه های ایرانی یا رادیاتور وجود دارد و یا از...