طاقچه ها چه آن زمان قدیم که سنگی و گچی بودند و چه در دوران امروزی که معمولا چوبی و شیشه ای هستند و به آنها شلف می گویند، جزیی جداناپذیر از دکوراسیون داخلی خانه و منزل هستند. شاید یکی از دلایل استقبال از شلف ها صرفه اقتصادی آنها...