شلف های دکوری در واقع همان طاقچه های دیواری سنگی و گچی هستند که در دکوراسیون خانه پدربزرگ و مادربرگ خود می دیدیم. ولی به مرور آن طاقچه های سنگی از دکوراسیون داخلی خانه حذف شدند و معمارها دیگر رغبتی به ساخت طاقچه نشان نمی دادند. از همین رو...