دکورهای چوبی مدرن، ست های چوبی هستند که از چند بخش مختلف مثل شلف و کمد یا کتابخانه و میز تلویزیون و بعضی ملزومات دیگر تشکیل شده اند. چند سالی می شود که استفاده از این مدل دکورهای دیواری باب و مد شده است. از این ویترین های چوبی معمولا در...