خیلی از افراد تمایل دارند تا اتاق یا بخشی از خانه خود را به سالن کوچک سینمایی برای مشاهده فیلم، گوش دادن به موسیقی و مسابقات ورزشی مورد علاقه خود صرف کنند. ولی مسلما اجرا و طراحی اتاق سینما خانگی هر چقدر هم کوچک و ساده باشد باز هم نیازمند...