سرویس خواب قلب اتاق عروس است و در واقع فرمانده دکوراسیون اتاق خواب همین مبلمان چوبی مستطیل شک ل است. معمولا هم عروس خانم ها برای تزیین اتاق خواب خود از سرویس خواب به عنوان فرمانده دکوراسیونی استفاده می کنند و دیگر اجزاء و اثاثیه اتاق خواب را منطبق و...