معمولا در فضای خارجی خانه یا آفتاب گرم تابستان را داریم یا برف و باران زمستان را. همین موضوع دلیلی می شود که برای نشیمن به حیاط و فضای باز خانه کوچ نکنیم. ولی فضای بسته و تکراری خانه گاهی کار را تا جایی پیش می برد که مجبور به...