کاهش مساحت منازل امروزی، طراحان را وادار به ابداع ایده های ناب برای صرفه جویی و استفاده حداکثری از فضای خانه نموده است. اما موردی که امروز می خواهیم معرفی کنیم هنرنمایی و اختراع یک جوان خوش ذوق است که به همراه یکی از دوستان خود برای سوئیت کوچک و جمع...