در دکوراسیون اتاق خواب چند مورد هستند که روی زیبایی و لهجه اتاق خواب تاثیر به سزایی دارند که یکی از این اجزاء اتاق خواب، روتختی است. از کیفیت جنس پارچه و شکل دوخت روتختی که میزان عمر روتختی و روبالشی را افزایش یا کاهش می دهد بگذریم به...