تغییر رنگ دیوارهای خانه و پیاده سازی ایده های نو می تواند یکی از راهکارهای مشکل گشا برای تزیین فضای داخلی باشد. چون رنگ آمیزی دیوارهای داخلی هم خیلی به چشم می آید و هم اینکه هزینه خیلی زیادی روی دست صاحبخانه نمی گذارد. سبز و سفید در اتاق...