در طراحی دکوراسیون داخلی، انتخاب رنگ مناسب برای دیوارها و سقف از مهمترین نکات است. ولی چون تنوع و تعداد رنگ های بسیاری برای انتخاب وجود دارند ممکن است صاحبخانه و دکوراتور دچار سردرگمی شوند. A- در وهله اول سعی کنید برای انتخاب بهتر و دقیقتر از یک متخصص...