متاسفانه اکثر ما ایرانی ها به دکوراسیون تمام بخش های خانه توجه داریم به جز دکوراسیون حمام یا سرویس بهداشتی خانه. جایی که به اتاق پاکیزگی خانه معروف است و پرکاربردترین بخش خانه بعد از آشپزخانه به حساب می آید همیشه از تغییرات دکوراسیونی محروم است. کوچک ولی خدمتگزار این اتاقک کوچک...