در سال های اخیر اکثر برندهایی که در زمینه تولید محصولات چوبی و دکوراسیونی فعالیت می کنند بیشتر تمرکز خود را به عرضه محصولاتی تزیینی و زیبانما معطوف کرده اند و در حقیقت جنبه کاربردی محصولات در اولویت بعدی قرار گرفته است. ولی شاید بتوان گفت که ایکیا از...