شوفاژ یا همان رادیاتورها این روزها به عنوان شاه مهره سیستم های گرمایشی خانگی محسوب میشوند. حتی حضور شومینه و سیستم های گرمایشی برقی مدرن هم نتوانست از محبوبیت شوفاژ کم کند، به نظر نمی آید به این زودی ها هم سیستم گرمایش دیگری باشد که بتواند جای شوفاژ و...