اتاق خواب ، آسایشگاه خانه است و هر چقدر زیباتر باشد آرامش بیشتری را به ساکنین منزل میدهد. معمولا مشتری ثابت دیوار اتاق خواب ایرانی، دیوارهای گچی سفید یا کرم رنگ است. به نُدرت اتاق خواب هایی دیده میشود که در طراحی داخلی و دیزاین دیوار آنها از سبک و...