اینکه چه خصوصیتی باعث میشود تا ما دکوراسیون اتاق پذیرایی و نشیمن را مدرن و شیک یا ساده و کلاسیک بنامیم بر هم پوشیده است چون تنها چیزی که در این موضوع نقش اصلی را بازی می کند نوع سلیقه و دیدگاه بیننده است. همین تفاوت سلیقه ها باعث...