کورن‌وال (به انگلیسی: Cornwall) یکی از شهرهای توریستی و خوش آب و هوا در ناحیه جنوب غربی انگلستان است. به همین بهانه می خواهیم از یک مکان و هتل توریستی جالب در این شهر کوچک صحبت کنیم. همیشه وقتی فکر سفر به سرمان میزند و به دنبال اتاق یا سوئیتی برای...