گاهی معماری داخلی بعضی از منازل آنقدر متنوع و نو است که توضیحی برای آنها پیدا نمی کنیم. خانه آپارتمانی که در این بخش به تصویر کشده ایم هم جزء این گروه قرار می گیرند. این خانه در حومه شهر بمبئی هند واقع شده است و طراحی داخلی آن...