اینجا کیف (Kiev) است قلب تپنده کشور اکراین و ما مهمان یک خانه آپارتمان 58 متری هستیم. در این مدل خانه های آپارتمانی مجزاسازی انجام نمی شود و اتاق خواب، آشپزخانه و نشیمن در یک سالن 50 متری در کنار هم هستند. آشپزخانه کوچک و کامل یک آشپزخانه با کابینت های...